Exkurzia prevádzkami

Na rozdiel od väčšiny konkurentov v odvetví, ktorí sa postupne preorientovali iba na montáž komponentov, resp. svoju výrobu outsourcovali subdodávateľom z „lacnejších“ regiónov, naša spoločnosť nikdy nepristúpila k outsourcingu výroby a všetky podskupiny i komponenty vyrába a montuje vo vlastnej výrobe v Starej Turej, na vlastných technológiách a vlastnými kvalifikovanými pracovníkmi. Stratégiou našej spoločnosti je používanie výlučne vysokokvalitných komponentov pre naše výrobky, pričom sme prednostne orientovaní na používanie materiálov s pôvodom v Európskej únii. Zásadne odmietame experimentovať s nízkonákladovými dodávateľmi a hľadať úspory na nesprávnom mieste, i keď tento trend si v súčasnosti osvojuje podstatná časť našej konkurencie. Príjmite teraz prosím naše pozvanie na krátku virtuálnu exkurziu našou firmou:

 

Samotná výroba sa začína príjmom základného materiálu situovanom v centrálnej hale pre skladovanie s rozlohou 1310 m2, v ktorej sa nachádza tiež technológia delenia materiálov a špičková technológia laserového rezania TruLaser 3030 od nemeckej spoločnosti Trumpf. Táto technológia umožňuje rezať plech až do hrúbky 15mm, s presnosťou v desatinách milimetra, pričom rez je absolútne hladký bez nutnosti ďalšieho opracovania a mechanického dočisťovania.

 

Súčiastky väčších rozmerov sa opracovávajú na robustnom CNC horizontálnom centre od japonskej firmy Moriseiki. Horizontálne obrábanie predstavuje pre spoločnosť novú technológiu, zavedenú na začiatku roka 2012. Prevádzka mechanických dielní, na ktorej je táto a ďalšie CNC technológie inštalované sa nachádza na prízemí Haly zdravotníckej techniky na rozlohe 1900 m2.

 

Pri výrobe mechanických komponentov našich výrobkov sa stali nenahraditeľnými sústružnícke a frézarske CNC obrábacie centrá od japonskej firmy Moriseiki, ktorými sa podarilo eliminovať desiatky konvenčných sústruhov i fréz a radikálne znížiť prácnosť našich výrobkov.

 

Azda najobľúbenejším strojným zariadením v našej spoločnosti je robotizované vertikálne obrábacie centrum od švajčiarskej firmy Fehlmann, keďže svoje výrobné úlohy plní pri 100% kvalite 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Jedná sa o dve vertikálne 5-osé obrábacie centrá Picomax, medzi ktorými je inštalovaný robot od firmy Erowa, ktorý oba stroje obsluhuje.

 

U robotizovaného pracoviska Fehlmann/Erowa obsluhujúci personál iba upína nadelený základný materiál, pripravuje potrebné náradie, vyberá príslušný program podľa typu vyrábanej súčiastky a po ukončení výrobného procesu odoberá hotové komponenty. O výrobu, výmenu kusov zo zásobníka i výmenu nástrojov sa stará samotné strojné zariadenie. Na tomto zariadení sa vyrábajú na jedno upnutie veľmi zložité súčiastky, najmä pre výrobky dýchacej a anestetickej techniky.

 

Mechanické komponenty menších rozmerov sa vyrábajú na prevádzke výroby dentálneho náradia, ktorá je situovaná v Hale lekárskej elektroniky na ploche 1800 m2. Táto prevádzka je osadená špeciálnymi CNC technológiami, určenými na vysoko-presnú výrobu komponentov s priemerom do 30 mm. Vzhľadom na charakter a nutnosť vysokej presnosti výroby sú tieto priestory klimatizované.

 

Na prevádzke výroby dentálneho náradia sú inštalované desiatky CNC strojných zariadení od popredných výrobcov strojov ako Index, Tornos, Rika, Benzinger, Studer a pod. Zavedenie modernej obrábacej technológie od firmy Chiron, ktorá sa vyznačuje najmä vysokými reznými rýchlosťami, sa podarilo pred piatimi rokmi povýšiť hygienický štandard vyrábaného dentálneho náradia na najvyššiu úroveň a zahájiť výrobu hladkého povrchu plášťa turbíny z jedného kusa. Predtým bolo nutné telo turbínového násadca vyrábať z viacej častí a tieto spolu spájať, čo sa odrážalo tak v nižšej kvalite výrobku ako i vyšších výrobných nákladoch. Vďaka použitým kvalitným technológiám obrábania sa dosahuje vysoká kvalita povrchu výrobkov a je preto možné zachovať hladký povrch dodávaného dentálneho náradia, ktorý je ideálny z hľadiska ergonomického a najmä hygienického.

 

Poslednými inštalovanými CNC technológiami v r.2012 na prevádzke výroby dentálneho náradia boli CNC sústruhy od nemeckej spoločnosti Maier, ktorými boli nahradené staršie technológie a významne sa tak doplnili strojné kapacity tohto strediska. Vďaka rozšíreniu výrobných kapacít spoločnosť doplnila od r.2013 do svojej ponuky možnosť titánového prevedenia vybraných typov dentálneho náradia ako najluxusnejšiu kategóriu. Opracovanie titánu si vyžaduje niekoľko násobné výrobné časy, vyššiu spotrebu strojného rezného náradia a tým vyššie výrobné náklady, avšak z pohľadu zákazníka prináša efekt najnižšej hmotnosti daného nástroja.

 

Vďaka investíciám do nových technológií spoločnosť dokázala od r.2000 takmer strojnásobiť svoju výrobu, pričom v r.2000 pracovalo v spoločnosti o 150 pracovníkov viac oproti súčasným 350 zamestnancom. Tento nárast výroby sa však vo finančnom vyjadrení z pohľadu tržieb prejavil iba v ich zdvojnásobení oproti r.2000, nakoľko v sledovanom období pôsobili negatívne pôsobiace faktory ako zhodnocovanie pôvodnej domácej meny (z úrovne 45,000SKK/EUR na finálnu úroveň 30,126SKK/EUR v momente vstupu do EURo-zóny k 1.1.2009) a tiež konkurenčný tlak na znižovanie realizačných cien. Iba vďaka zavádzaniu nových technológii spoločnosť dokázala napredovať a eliminovať negatívne pôsobiace faktory z externého prostredia. Prínosom nových CNC technológií je okrem neporovnateľne širších možností, vyššej kvality a pružnosti výroby, tiež možnosť viacstrojovej obsluhy jedným pracovníkom, ktorý dokáže obhospodáriť 2 i viac CNC strojov.

 

Počas samotnej výroby sa venuje vysoká pozornosť kvalite vyrábaných podskupín, pričom každý komponent prechádza jednak samokontrolou daného pracovníka, ktorý realizoval konkrétnu výrobnú operáciu a tiež na jednotlivých oddeleniach pôsobí nezávislý odbor technickej kontroly. Vybrané súčiastky sú tiež podrobené 3D meraniu prostredníctvom 3D meracieho zariadenia japonského výrobcu Mitutoyo.

 

Spoločnosť vlastní tiež špecifické technológie, používané najmä pri výrobe dentálneho náradia v podobe vyvažovacieho zariadenia rotorov turbínových násadcov od nemeckého výrobcu Schenck, drôtových vyrezávačiek a zariadenia na laserové popisovanie kovov od slovenských výrobcov Emotek a Avantek.

 

Vyrobené mechanické súčiastky ďalej postupujú do medziskladu, ktorý je situovaný spoločne s montážou výrobkov. Podstatná časť komponentov je pred naskladnením na sklad montáže podrobená odmasťovaniu, prípadne rôznym typom povrchových úprav, ktoré sa realizujú na galvanickom oddelení, zastrešeného spoločnosťou Chiragal, s.r.o., alebo farebnej úprave na stredisku lakovne. Na odmasťovanie a umývanie súčiastok sa používa moderná ekologická technológia od talianskej spoločnosti Firbimatic, ktorá pracuje v uzavretom cykle a zabraňuje odparovaniu čistiacich chemikálií do ovzdušia.

 

Pracoviská montáže dentálneho náradia a stomatologických súprav i kresiel sa nachádzajú na 1.poschodí Haly zdravotníckej techniky, na celkovej ploche o rozlohe 1575 m2, pričom prevádzka montáže dentálneho náradia spolu s prevádzkou špeciálnych technológií pre výrobu dentálneho náradia je samostatne oddelená a zaberá približne 30% z uvedenej plochy. Súčasťou montáže je aj justáž, kontrola a balenie dentálneho náradia.

 

Montáž zubných súprav a kresiel začína montážou podskupín, kde sa pripravujú vybrané celky pre následné zabudovanie do samotného výrobku ako napr. káblové zväzky, hadice nástrojov, energobloky a pod.

 

Každá stomatologická súprava sa montuje na palete, ktorá je priamo súčasťou jej balenia a je umiestnená na pojazdnom vozíku. Každý výrobok na montáži má už svojho konkrétneho zákazníka a je vyrábaný podľa konkrétnej technickej špecifikácie, pričom všetky tieto informácie sú uvedené priamo na montážnom zadávacom liste, ktorý sprevádza daný výrobok až do momentu jeho odvedenia na sklad hotových výrobkov. Montáž zubných súprav je dimenzovaná na finalizáciu cca 10 ks zubných súprav denne. V rámci daného mesiaca prebieha montáž vždy podľa konkrétnych typov, pričom najjednoduchšie prevedenia (Smile Mini 02, Mini 04..) sa montujú na začiatku daného mesiaca, nasleduje stredná trieda a v závere mesiaca sa montujú zubné súpravy najvyššej kategórie (Chirana CHEESE – Exclusive), resp. neštandardné konfigurácie výrobkov vyrábané podľa konkrétnej požiadavky zákazníka.

 

Každá zmontovaná zubná súprava ďalej pokračuje na pracovisko justáže, kde po napojení na všetky vstupné média (tlakový vzduch, voda) prebieha detailná finálna kontrola a nadstavenie všetkých funkcií i nástrojov. Celková justáž a 100% výstupná kontrola výrobkov zaberá 3-8 hodín podľa typu daného výrobku. Mnohí zákazníci žiaľ v snahe ušetriť, nenakupujú zubnú súpravu plne vybavenú od výrobcu a túto si samostatne dovybavujú rôznymi lacnejšími a výrobcom nepreverenými súčasťami, čím dochádza k narušeniu celkového defaultného nadstavenia výrobku, realizovaného na justáži. Takýmto zasahovaním do výrobku mimo výrobného závodu môže dôjsť i k strate záruky za výrobok, ale toto môže najmä vyústiť do nežiaducich situácií na úkor kvality i úžitkových parametrov daného výrobku. Z uvedeného dôvodu doporučujeme našim zákazníkom, aby nakupovali zubné súpravy SMILE a Chirana CHEESE v kompletnom vybavení z komponentov vyrábaných a dodávaných našou spoločnosťou, t.j. vybavenú spolu s náradím Chirana MUSIC, interaktívnym LED monitorom CHIRANA, intraorálnou kamerou CHIRANA, LED odstraňovačom zubného kameňa Chirana Medical by LM, LED svietidlom Maia, zabudovanou polymerizačnou lampou Mectron atď.

 

Montáž stomatologických kresiel prebieha veľmi podobným spôsobom ako montáž zubných súprav. Priamo na montážnom pracovisku prebieha aj justáž, kontrola a balenie kresiel. Spoločnosť CHIRANA Medical patrí k priekopníkom z hľadiska farebnosti a príťažlivosti svojich výrobkov, ktorú presadzuje už od deväťdesiatych rokov. Práve preto patríme k firmám s azda najširšou farebnou škálou, ktorú ponúkame a na želanie dodávame našim zákazníkom. Na čalúnenie sa používajú výlučne kvalitné koženky od firiem Stamskin a Griffine.

 

Zubné súpravy sú balené v samostatnom oddelení, kde sa kontroluje tiež kompletnosť výrobku a jeho vybavenia podľa baliaceho listu výrobku. Na balenie sa používajú výlučne ekologické a 100% recyklovateľné materiály – drevo, papier a výplne Instapak.

 


Pracovisko montáže dýchacej a anestetickej techniky sa nachádza na 3.poschodí Haly zdravotníckej techniky, ktoré má celkovo rozlohu 1575 m2, pričom samotná montáž lekárskych prístrojov a elektroniky zaberá približne 60% z uvedenej plochy. Spolu s montážou je umiestnené i pracovisko vývoja dýchacej i anestetickej techniky, pričom tieto oddelenia úzko spolupracujú pri riešení operatívnych úloh výroby i vývoja. V priamom susedstve s montážou sa nachádza oddelenie lakovne, kde sa realizujú farebné povrchové úpravy pre všetky výrobky. Vzhľadom k zložitosti a náročnosti výrobkov odboru dýchacej a anestetickej techniky sa počas montáže venuje obrovská pozornosť testovaniu a kalibrovaniu každého jedného montovaného prvku, či pneumatického alebo elektrického. Z uvedeného dôvodu je toto pracovisko vybavené špeciálnou meracou a kalibračnou technológiou, vrátane špecifických softwarových aplikácií, ktoré boli vyvíjané a konštruované špeciálne pre potreby montáže a testovania tejto sofistikovanej techniky. Montáž dýchacích a anestetických prístrojov je dimenzovaná na finalizáciu cca 3-5ks prístrojov denne.

 

Každý výrobok je po ukončení montáže oživovaný a následne zahorovaný po dobu 48 hodín, kedy sú simulované rôzne podmienky nasadenia prístroja, vrátane extrémnych situácií. Až v ďalšom kroku postupuje takto otestovaný dýchací resp. anestetický prístroj na finálnu výstupnú kontrolu, kde sú detailne kontrolované všetky parametre prístroja (tlakové, prietokové, objemové atď.) a ich súlad s predpísanými hodnotami v revíznom predpise. Po ukončení kontroly prístroje postupujú na balenie a expedíciu.

 

Spoločnosť kladie veľký dôraz na životné prostredie a minimalizáciu svojho negatívneho vplyvu z hľadiska jeho znečisťovania. Z uvedeného dôvodu bola na budove tiež inštalovaná ekologická technológia odsávania s rekuperáciou tepla, ktorou je realizované odsávanie z oddelenia lakovne. Napriek skutočnosti, že prevádzky Skupiny majú zanedbateľný negatívny vplyv na životné prostredie, spoločnosť vďaka realizovaným investíciám eliminovala úplne možnosti svojho negatívneho vplyvu na životné prostredie, čo najlepšie dokumentuje i výška poplatkov za znečisťovanie prostredia, ktoré oproti stavu pred r.2007 medziročne klesli o viac ako -98%.

 

Na 2.poschodí Haly zdravotníckej techniky sa nachádza vedenie spoločnosti spolu s oddelením vývoja stomatologickej techniky, finančným úsekom, obchodným úsekom, oddelením nákupu a tiež školiacou miestnosťou spoločnosti, kde prebiehajú jednak interné školenia zamestnancov spoločnosti, ako i servisno-obchodné školenia pre našich obchodných partnerov.

 

V suteréne Haly zdravotníckej techniky o výmere 810 m2 spoločnosť vybudovala svoju výstavnú miestnosť a pre svojich zamestnancov zrekonštruovala priestor výdajne stravy, v ktorom sú vydávané obedy a večere pre pracovníkov spoločnosti.

 

V rámci sociálnej starostlivosti o pracovníkov a ich rodinných príslušníkov spoločnosť investuje prostriedky okrem oblasti vzdelávania a kvality pracovného prostredia i na sociálne služby v prospech zamestnancov, pričom organizuje športový deň, podnikové výlety, kultúrne podujatia, podporuje zdravie zamestnancov formou spolufinancovania wellness v podobe masáží, sauny, plavárne a pod.

 

Pozývame svojich zákazníkov, partnerov, priateľov a záujemcov o našu spoločnosť a výrobky na návštevu do Starej Turej, aby sa mohli na vlastné oči presvedčiť o našich kvalitách i prednostiach, ale hlavne zoznámiť sa so životným štýlom „CHIRANA“...