Výskum a vývoj

 

Vývoj nových výrobkov a trvalé skvalitňovanie existujúcich výrobkov sú kľúčovým záujmom spoločností CHIRANA Holding Stará Turá. Investujeme ročne viac ako 5% z ročného objemu predaja do vlastného výskumu a vývoja, pričom trvale zamestnávame v odbore vývoja stomatologickej techniky i vývoja dýchacej a anestetickej techniky takmer 35 pracovníkov (10% z celkového počtu zamestnancov). Všetky naše nové výrobky vytvárajú lepšie a bezpečnejšie podmienky pre zdravie pacientov, lekárov, obsluhujúci personál i životné prostredie. Skupina má implementované moderné 3D počítačové vývojové systémy Pro/Engineer Wildfire a CAD Inventor, ktoré výrazne prispievajú k vyššej pružnosti v oblasti vývoja.