Kariéra v chirane

CHIRANA Medical, a.s. je slovenská exportná spoločnosť s vyše 50 ročnou tradíciou. Naša spoločnosť vyrába stomatologické súpravy, anestetické i dýchacie prístroje, ktoré zachraňujú životy ľudí po celom svete. Svoje brány má otvorené pre všetkých ambicióznych, iniciatívnych, kreatívnych ľudí s chuťou pracovať a pripojiť sa do procesu vývoja, výroby a predaja produktov, ktoré zachraňujú životy ľudí po celom svete.

Svojim zamestnancom ponúkame široké spektrum benefitov a odmien:

§  7,5 h pracovná doba / 0,5 h prestávka na obed/

§  mesačne vyplácaný zdravotný bonus vo výške 35 eur

§  doplnkové dôchodkové sporenie /príspevok od zamestnávateľa vo výške 20 eur/

§  nadčasové a iné príplatky

§  hmotná zainteresovanosť na splnených hospodárskych výsledkoch

§  finančné odmeny pri životných a pracovných jubileách,

§  zvýšené odchodné a odstupné v nadväznosti na odpracované roky,

§  poskytovanie bezúročných pôžičiek vybraným zamestnancom,

§  stravovanie v podnikovej jedálni

§  príspevok na rekreáciu

§  ponuka rekreačných, športových, kultúrnych a iných aktivít pre zamestnancov prostredníctvom podnikového združenia Sympatia

Ako mám zaslať životopis?

Ak máte záujem pracovať v našej spoločnosti a oslovila Vás niektorá z aktuálne otvorených pozícií, zašlite svoj štrukturovaný životopis na nižšie uvedené kontaktné údaje alebo ho prineste osobne na recepciu spoločnosti CHIRANA Medical, a.s.

Životopis nám môžete zaslať aj v prípade, že ste si nevybrali z aktuálne otvorených žiadnu pozíciu. Ak  máte záujem o inú pozíciu, môžete nám zaslať Váš životopis, ktorý evidujeme a starostlivo zvážime. V prípade vypísania výberového konania  a pri splnení kritérií na danú pozíciu Vás pozveme na personálny pohovor.

Personálne oddelenie:

Mgr. Adriána Závodná

e-mail:  personalne@chirana.eu

tel. kontakt: +421 951 30 81 15

 

Adresa spoločnosti:

CHIRANA Medical, a.s.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194

916 01 Stará Turá

Slovenská republika

 

Ako prebieha výberové konanie?

Výberové konanie prebieha osobným personálnym pohovorom za účasti zamestnanca z výrobného útvaru, prípadne podporných útvarov.

 

Výberového konania sa zúčastnia všetci záujemcovia o pracovné miesto?

Na výberové konanie pozývame len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné požiadavky na konkrétnu pracovnú pozíciu. Zaslaný životopis so žiadosťou o pracovné miesto evidujeme, starostlivo zvážime a v prípade vypísania výberového konania Vás pozveme na personálny pohovor.

CHIRANA Medical, a.s.  dlhodobo spolupracuje so strednými školami vo svojom regióne v oblasti vzdelávania študentov stredných  škôl prostredníctvom projektu duálneho vzdelávania. Duálny systém vzdelávania znamená úzke prepojenie vzdelávania na strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

V spolupráci so Strednou odbornou školou v Starej Turej sa študenti budú vzdelávať prostredníctvom duálneho systému vzdelávania v odboroch:

  • mechanik nastavovač
  • obrábač kovov  
  • mechanik elektrotechnik
  • elektromechanik – automatizačná technika

Naša firma sa spolupodieľa na rozvoji osobnosti, zdokonaľovaní technických vedomostí, zručností a návykov študentov, čím vychováva technicky zdatných profesionálov a odborníkov pre strojársky priemysel. Študenti si  tak v praxi osvoja poznatky a schopnosti, ktoré im pomôžu v ďalšom osobnom rozvoji a prispejú k uplatneniu sa na trhu práce.

Výhody duálneho vzdelávania v našej spoločnosti:

  • študenti majú od druhého ročníka strednej školy možnosť pracovať s modernými výrobnými zariadeniami a technológiami priamo v priestoroch našej spoločnosti, kde prebieha praktické vyučovanie
  • výuka v spoločnosti sa orientuje nielen na technickú a profesijnú ale i osobnostnú formáciu študentov, aby sa tak plynule integrovali do kultúry spoločnosti 
  • študenti  sú považovaní za zamestnancov našej spoločnosti a zapájajú sa do celkového života firmy vrátane mimopracovných aktivít
  • po ukončení stredoškolského štúdia majú u nás všetci absolventi možnosť sa uchádzať o otvorené technické a výrobné a iné aktuálne otvorené pracovné pozície a plynule prejsť do pracovného vzťahu